Cennik

Przewozy Polska ↔ Austria
Od 1 Kwietnia 2021 roku ceny przejazdu ulegają zmianie i koszt będzie się zaczynał od 180 zł lub 40 €, różnica w cenie będzie zależna od miejsca odbioru i dowozu Klienta poza obręb  Krakowa i Wiednia.
Na mocy rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. (weszło w życie dnia 3-11-2020 r) „ pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą –danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.” Zostaliśmy z godziny na godzinę zmuszeni do przewożenia na terenie RP do 4 osób łącznie z kierowcą.

 • Przewóz dziecka do 12 roku życia

  (odbiór z adresu)

  Od 160 zł lub 35 €
 • Przewóz osoby dorosłej

  (odbiór z adresu )

  Od 180 zł lub 40 €
 • Dopłata do REZERWACJI MIEJSCA

  (A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3)

  20 zł lub 5 €
 • Przewozy indywidualne, grupowe

  (odbiór z adresu)

  2 zł lub 0,5 € / km
 • Małe psy, koty

  (odbiór z adresu)

  Od 90 zł lub 20 €
 • Duże psy

  (odbiór z adresu)

  Od 110 zł lub 25 €

* Wystawiamy faktury VAT.

Przesyłki Polska ↔ Austria
( od 01 lipca 2020 r. nowe ceny od 90 zł lub 20 € )

 • Przesyłka drobna

  (pieniężna, dokumenty, lekarstwa, klucze, telefony)

  Od 20 euro lub 90 zł*
 • Przesyłka standard

  (wielkość standardowej torby turystycznej)

  Od 25 euro lub 110 zł*
 • Przesyłka duża

  (wielkości dużej lotniczej torby turystycznej)

  Do 30 euro lub 130 zł*
 • Przesyłka niestandardowa

  (sprzęt AGD, RTV, meble, w zależności od gabarytu)

  Od 35 euro lub 150 zł*

* lub równowartość w EURO wg aktualnego kursu NBP. Wystawiamy faktury VAT, podana cena jest kwotą netto.

Przewóz aut na lawecie

 • Przewóz auta na lawecie osobowe do 1600 kg

  1300 zł*
 • Przewóz auta na lawecie VAN, BUS, SUV od 1600 kg

  1500 zł*

* lub równowartość w EURO wg aktualnego kursu NBP. Wystawiamy faktury VAT, podana cena jest kwotą netto.

Biznes oferta

 • Luksusowy przewóz osób AUDI Q7 (max. 3 miejsca)

  1300 zł*

* lub równowartość w EURO wg aktualnego kursu NBP. Wystawiamy faktury VAT, podana cena jest kwotą netto.

INFORMACJA PILNE, NOWE ZASADY PRZEJAZDÓW I PRZEKRACZANIA GRANIC RP, CZR, AT !!!!!!

PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYŁEK

 

Stan: 24.02.2021 | 17:00

 

Aktualne i ważne

 • Zwracamy uwagę, że sytuacja jest obecnie bardzo dynamiczna i zmiany mogą nastąpić stosunkowo szybko.
 • AT: Nowe przepisy wjazdowe od 02.10.2021
 • AT: Obowiązkowe testy i rejestracja dla osób dojeżdżających do pracy
 • Polska: maska ​​musi być noszona we wszystkich miejscach pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba.
 • Polska: nadal nie ma kwarantanny dla osób podróżujących służbowo
 • Polska: Od soboty 27.02.2021 wjazd samochodem z Czech i Słowacji możliwy jest tylko z wynikiem negatywnym.
 • Polska: W województwie warmińsko-mazurskim hotele pozostaną zamknięte i przez najbliższe 2 tygodnie będzie więcej ograniczeń niż w pozostałej części kraju.
 • Polska: Nowe przepisy dotyczące wjazdu z Czech i Słowacji oraz związane z nimi wyjątki nie zostały jeszcze opublikowane
 • Polska: Od 27 lutego noszenie osłon na twarz (bez NMS) jest zabronione
 • Polska: Osoby prywatne mogą również wjeżdżać do kraju z wynikiem negatywnym (nie starszym niż 48 godzin od wyniku testu) bez kwarantanny. 
 • Polska: Loty do i ze wszystkich krajów Schengen są dozwolone
 • Polska: Hotele między 12.02 a 26.02. Otwarte dla osób podróżujących służbowo i turystów z obłożeniem 50%
 • Możliwy nieograniczony transfer towarów

 

 

 


1. Przepisy dotyczące wjazdu i podróży

Polska

 

Wjazd do Polski od 28 grudnia 2020 r

Następujące grupy mogą wjechać do Polski bez warunków (bez testu, bez kwarantanny): 

 • Osoby, które wchodzą w celach biznesowych. Kwarantanna nie dotyczy osób, które przekraczają wewnętrzną granicę UE w celu wykonywania działalności zawodowej, gospodarczej lub zarobkowej na terenie Polski lub kraju sąsiedniego.
 • Osoby z wydanym świadectwem szczepień przeciwko Covid-19
 • Osoby wykonujące prace w Polsce lub w kraju sąsiednim związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji związanych z przesyłem paliw płynnych
 • Członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, lekarze, studenci studiujący w Polsce i ich prawni opiekunowie, studenci i zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych. 
 • Wszystkie zwolnienia z kwarantanny można znaleźć również w języku angielskim na stronie internetowej Straży Granicznej .

Generalnie obowiązek kwarantanny dotyczy osób wjeżdżających do Polski zorganizowanym transportem. Jeśli jednak wjeżdżasz do kraju zorganizowanym transportem w celach zawodowych, nie podlegasz żadnym wymogom kwarantanny. Dlatego zalecamy posiadanie przy sobie następujących dokumentów: potwierdzenie wyjazdu służbowego (umowa lub zamówienie), zaproszenie od polskiej firmy, rezerwacja hotelu itp.

Od 28 lutego wjazd ze Słowacji i Czech możliwy jest tylko z wynikiem negatywnym (nie starszym niż 48 godzin od wyniku egzaminu). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nowe przepisy dotyczące wjazdu ze Słowacji i Czech oraz związane z nimi wyjątki nie zostały jeszcze opublikowane.

 

Przylot samolotem: 

Zwracamy również uwagę, że przewoźnik lotniczy odpowiada za przekazanie pasażerom formularzy kart miejsca podróży w celach medycznych oraz za odbiór wypełnionych kart. Wypełnione karty miejsca podróży są przekazywane do badania lekarskiego, a osoby podróżujące służbowo muszą mieć przy sobie wszystkie dokumenty potwierdzające, że podróżują w celach służbowych. Dokumenty te należy przekazać przewoźnikowi wraz z kartą miejsca podróży. Pamiętaj, że nie ma oficjalnych szablonów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedstawić wszystkie możliwe dokumenty, które uwiarygodnią pilną potrzebę biznesową.

Osoby prywatne mogą również wjechać do kraju z wynikiem negatywnym (nie starszym niż 48 godzin od wyniku testu) bez kwarantanny.  

 

Wejście z 10-dniową kwarantanną

Ponadto ustał międzynarodowy ruch kolejowy. W tym samym dniu osoba przekraczająca granicę w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana do poinformowania straży granicznej o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie przebywać. w obowiązkowej kwarantannie. Powinna również podać swój numer telefonu.

Obowiązek kwarantanny dotyczy również osób przekraczających granicę samolotem i pojazdem publicznego transportu zbiorowego: pojazd przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; dla międzynarodowego ruchu drogowego lub dla niehandlowego międzynarodowego ruchu drogowego lub regulowanego lub kombinowanego ruchu międzynarodowego; pojazd przeznaczony do przewozu więcej niż 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w międzynarodowym zarobkowym transporcie osób.

Zgodnie z nowymi przepisami przewoźnik lotniczy powinien informować pasażerów o potrzebie obowiązkowej kwarantanny, a osoba przekraczająca granicę powinna poinformować przewoźnika lotniczego o miejscu, w którym kwarantanna będzie miała miejsce.

 

Ruch lotniczy / kolejowy

Od 30 września: Dozwolone są wszystkie loty do lub z krajów UE lub Schengen oraz Ukrainy.

Połączenia lotnicze są obecnie zabronione z następującymi krajami:

Wielka Brytania, Irlandia Północna,  Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia, USA (z wyłączeniem Illinois i Nowego Jorku).

Loty czarterowe są wyłączone spod tego rozporządzenia, a loty z / do tych krajów mogą być zatwierdzane przez premiera lub lot może się odbyć z powodów wojskowych. 

Podróż własnym pojazdem

 

Tranzyt przez Polskę 

Tranzyt przez Polskę jest znowu możliwy dla obywateli UE bez ograniczeń od 13.6.2020.

Tranzyt Austria <-> Polska

Radzimy przygotować dokumenty potwierdzające tranzyt. Przykładami mogą być faktury hotelowe z Polski, potwierdzenia od pracodawcy / klienta z Polski i Austrii, listy zaproszeniowe od polskiego partnera itp.

 

Tranzyt przez Czechy: możliwy. Szczegóły można znaleźć na stronie dotyczącej kraju Republika Czeska . Tranzyt nie może przekroczyć 12 godzin. 

Tranzyt przez Słowację : możliwy. Szczegóły można znaleźć na krajowej stronie internetowej Słowacji . Tranzyt może trwać maksymalnie 8 godzin.

 

Tranzyt przez Niemcy: możliwy. Szczegóły można znaleźć na stronie kraju Niemcy .

 

 

Stan: 04.02.2021 | 08:00.

Aktualne i ważne

 

 

Wjazd do Austrii

 

Uwaga: nowe austriackie przepisy wjazdowe : obowiązkowe testy i rejestracja dla osób dojeżdżających do pracy od 10.02.2021

 

Nowe przepisy dotyczące dojeżdżających do pracy: poprzedni przywilej dla osób dojeżdżających do pracy już nie obowiązuje; zamiast tego do dojeżdżających w celach zawodowych, rodzinnych i szkolnych / studenckich mają zastosowanie następujące nowe przepisy:

Przy wejściu osoby dojeżdżające do pracy muszą być w stanie przedstawić zaświadczenie lekarskie lub wynik testu na ujemny wynik testu (PCR lub antygen) ; pobieranie próbek nie może być starsze niż 7 dni w momencie (czas!) wprowadzenia. Jeżeli przy wejściu nie można przedstawić zaświadczenia lekarskiego ani wyniku badania, osoba musi niezwłocznie, ale nie później niż 24 godziny po wejściu, wykonać test (PCR lub antygen).

Osoby dojeżdżające do pracy muszą zarejestrować się przed wjazdem do Austrii (formularze: DE lub EN ). Rejestracja jest ważna przez tydzień . pod warunkiem, że informacje o adresie zamieszkania lub zamieszkania; Stan lub terytorium wyjazdu; Pobyt w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wejściem; Nie zmieniaj danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) i dostępności zaświadczenia lekarskiego. W każdym przypadku należy przeprowadzić nową rejestrację w celu uzyskania nowego zaświadczenia lekarskiego lub wyniku badania. 

 

PCR i testy antygenowe są uznawane przy wjeździe : wyniki badań z Polski potwierdzone przez lekarza posiadającego Formularz D lub wydane w Austrii (imię i nazwisko, data urodzenia, data i godzina pobrania próbki, wynik badania – pozytywny lub negatywny, podpis osoby wykonującej test i pieczęć osoby wykonującej test Instytucja lub kod kreskowy lub QR).

 

Nowe austriackie przepisy wjazdowe: osoby dojeżdżające do pracy nadal podróżują bez testu, osoby podróżujące służbowo i opiekunowie z testem

Od 19 grudnia 2020 r. Będą obowiązywały surowsze warunki wjazdu do Austrii (szczegóły w  nowych przepisach wjazdowych  oraz w  często zadawanych pytaniach austriackiego Ministerstwa Zdrowia ): Osoby, które wjeżdżają do Austrii z Polski, muszą przebywać w kwarantannie przez dziesięć dni, ale sprawdzić się po pięciu dniach. 

 

Łatwiejsze wymagania wstępne dotyczą:

 • Osoby, które przyjeżdżają w celach biznesowych – dotyczy to również opiekunów,  osób podróżujących służbowo,  pracowników sezonowych: Wejście z negatywnym wynikiem testu PCR lub antygenu, potwierdzonym medycznie  załącznikiem D , nie starsze niż 72 godziny od momentu pobrania próbki. Alternatywnie: Kwarantanna po wjeździe, bezpłatne testy w Austrii są możliwe w dowolnym momencie 

 

Następujące grupy nadal mogą wejść bez warunków (bez testu, bez kwarantanny):

 • Osoby dojeżdżające do pracy – (Uwaga: nie dotyczy opiekunów) : Warunek: regularne (co najmniej raz w miesiącu) dojazdy do pracy, wymagany dowód – np. Z tym  „zaświadczeniem dla osób dojeżdżających”
 • regularne (przynajmniej miesięczne)  dojazdy w celach rodzinnych  lub w celu odwiedzenia partnera
 • Pasażerowie tranzytowi  lub przejazd przez Austrię bez postoju
 • Osoby do  utrzymania przepływu towarów i osób 

 

Uwaga: dla wszystkich tych grup wymagany jest odpowiedni dowód, aby można było wjechać do Austrii bez wymogu testu / kwarantanny  – (np. Dla osób dojeżdżających „ zaświadczenie dla osób dojeżdżających”, jako dowód tranzytu, że podróżujesz tylko przez Austrię, w przypadku transportu towarowego, frachtu dokumenty) 

Zakończenie obowiązywania tego rozporządzenia zostało pierwotnie ogłoszone w mediach 10 stycznia 2021 r., Ale nowe rozporządzenie obowiązuje dopiero 31 marca 2021 r. Zarządzenie ma być ocenione po wakacjach.

 

Od 15.01.2021 | 00:00 AT wymaga  rejestracji online  PRZED każdym zgłoszeniem

 

NIE WYMAGANE DOWODY
(brak rejestracji online, brak testu PCR lub antygenu, brak kwarantanny):

 • Przy wjeździe do kraju w ramach regularnego ruchu dojeżdżającego w celach zawodowych (opiekunowie nie są objęci tym wyjątkiem!)
 • aby ludzie mogli utrzymać przepływ towarów i ludzi
 • dla środków rolniczych i leśnych wymaganych w indywidualnych przypadkach,
 • w kontekście realizacji profesjonalnej podróży transferowej / profesjonalnego lotu transferowego,
 • w nadrzędnym interesie Republiki Austrii,
 • dla podróżnych tranzytowych
 • wjazd w ramach regularnego ruchu dojeżdżającego w celach rodzinnych lub w celu odwiedzenia partnera

 

Opcje testowania COVID 19


2. Przepisy dotyczące transportu towarów

Międzynarodowy ruch towarowy jest nieograniczony, a granice wewnętrzne UE są swobodnie przejezdne.

Jak zwykle kontrole będą odbywały się na zewnętrznych granicach UE.


3. Środki ochrony i życie biznesowe

Od 28 listopada 2020 r. Maska musi być noszona we wszystkich pomieszczeniach w miejscu pracy z więcej niż jedną osobą. Dotyczy to również pomieszczeń wspólnych itp.

Ponadto restauracje, studia fitness itp. Są zamknięte. Od 1 lutego centra handlowe mogą być otwierane w ramach reżimu zdrowotnego. Muzea i galerie sztuki również mogą pozostać otwarte. Godziny otwarcia dla seniorów w godzinach od 10:00 do 12:00 są odwołane. 

Od 1 lutego obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 • Musisz zachować odległość co najmniej 1,5 metra między pieszymi.
 • MNS obowiązkowe na zewnątrz, w sklepach, transporcie publicznym itp.
 • Ograniczenie działalności hotelowej – dostępne dla służb mundurowych, lekarzy, pacjentów przychodni specjalistycznych, Centralnych Ośrodków Sportu (COS). Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
 • Stoki narciarskie są zamknięte
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko dla sportów wyczynowych
 • Działalność niektórych instytucji kulturalnych, w tym teatrów i kin, zostaje zawieszona.
 • Prowadzenie klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc do tańca jest zabronione.
 • Baseny, aquaparki, studia fitness, kluby i centra fitness są zamknięte (z wyjątkami).
 • Ograniczona liczba osób w transporcie publicznym
 • W spotkaniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online.
 • Uczniowie klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej mają zajęcia stacjonarne. Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają lekcje niezależne od lokalizacji.

Rząd zaleca, aby każdy, kto może pracować w domu, pracował w domu.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZACE WJAZDU NA TEREN AUSTRII – poniżej link do ustawy 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_52/BGBLA_2021_II_52.html

 

 

Dostępne informacje na temat zgłoszenia elektronicznego do odprawy przed wjazdem na terytorium Austrii !!!
link poniżej;

 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html

 

 

Przekierowanie do strony z elektronicznym formularzem zgłoszenia wjazdu na terytorium Austrii !!!

 

https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=15dd7f9c98c24952828eb414c8884f1a&pn=Bfd027cf662624276a5ca9a9b970bcdf9

 

 

Wjazd do Austrii – przepisy wiążące dla przewoźnika i pasażera.

 

Co należy wziąć pod uwagę przy wjeździe do Austrii w związku z powstrzymaniem SARS-CoV-2?

 

Kiedy firmy transportowe są zobowiązane do zbierania danych kontaktowych od pasażerów?

 

Rozporządzenie Federalnego Ministra Spraw Społecznych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów BGBl II 324/2020 w sprawie zbierania danych kontaktowych przez firmy transportowe zastąpiło rozporządzenie dotyczące powiadamiania pasażerów lotniczych od 21 lipca 2020 r.

 

Firmy transportowe, które przywożą ludzi z obszarów objętych ostrzeżeniem dla podróżnych w związku z COVID-19 samolotem lub pojazdem wodnym lub w kontekście transgranicznego ruchu samochodowego autobusem lub w kontekście transgranicznego okazjonalnego ruchu pasażerskiego autobusem lub samochodem do Austrii mają

 • Dane tożsamości przewożonych osób,
 • pierwotny punkt wyjazdu,
 • czas odlotu i przylotu, wyjazdu i przyjazdu,
 • przejście graniczne,
 • całkowita liczba przewożonych osób
 • a w przypadku transportu lotniczego numer kodu transportowego

trzymać się.

Dane te muszą być dostępne przez okres 28 dni od przybycia środka transportu do wiadomości urzędu zdrowia i Federalnego Ministerstwa Spraw Socjalnych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów oraz niezwłocznie na żądanie. Należy również zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa danych, a dane należy usunąć niezwłocznie po upływie terminu.

Rozporządzenie weszło w życie 21 lipca 2020 roku i ma obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku.

 

Kiedy istnieje obowiązek udzielenia informacji?

 

W sekcji 5 ustawy epidemiologicznej Dodano przepis: W związku z identyfikacją osób kontaktowych w ramach decyzji nr 1082/2013 / UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylenia decyzji nr 2119/98 / WE wszystkie osoby fizyczne i prawne, które posiadają posiadać odpowiednie informacje umożliwiające identyfikację osób kontaktowych w sprawach transgranicznych, takich jak firmy przewozowe lub dostawcy zakwaterowania, zobowiązani do udzielenia informacji federalnemu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na żądanie, o ile jest to konieczne w indywidualnych przypadkach. W każdym przypadku informacje te obejmują imię i nazwisko oraz – jeśli są znane – datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail oraz mogą obejmować informacje o trasie współ podróżującym lub zakwaterowanym gościom. Jeżeli dane nie są już potrzebne do śledzenia kontaktów, organy służby zdrowia natychmiast usuwają dane.

 

Powyższe informacje są uzyskane na podstawie tłumaczenia google ze strony pod linkiem:

https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/coronavirus-informationen-transport-und-verkehr.html#heading_Einreise_nach_Oesterreich

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

Z wyrazami szacunku,

PRZEWOZY BARTHUR

Magdalena i Artur Krowiak.