Polityka prywatności

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)- pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Nadrzędny cel RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zmian w przepisach prawa, tak aby nadążały za zmieniającą się technologią.

 

Co to są dane osobowe?
Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

 

Obowiązek informacyjny odnośnie RODO:
Administrator danych oraz informacje kontaktowe: Administratorem danych jest F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, skorzystaj z formularza dostępnego na naszej stronie w zakładce kontakt.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:
• jeśli kupujesz bilet – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
• jeśli rezerwujesz bilety – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
• jeśli wysłałeś zapytanie ofertowe – dla celów związanych z obsługą takiego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
• otrzymywania informacji o realizacji zamówienia/ zapytania ofertowego na: podany numer telefonu jeśli kontakt nastąpił drogą telefoniczną lub SMS; na podany adres e-mail (podany w formularzu lub adres e-mail z którego wpłynęło zapytanie ofertowe/ zamówienie)
• kontakt w celu badania jakości obsługi klienta oraz zapytania odnośnie przebiegu podróży przez pracownika F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
• profilowania dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
• rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

 

Okres przez który dane będą przetwarzane:
• rejestracja w systemie przejazdowym firmy F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
• sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego

• rozpatrywania reklamacji – do 30 dni od daty złożenia reklamacji
• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z
terminami określonymi w kodeksie cywilnym

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:
• przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
• Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. TRANSPORT PRZESYŁEK I TOWARÓW:

 

Transport przesyłek pozostaje na tych samych zasadach jak dotychczas, terminy wyjazdów będą przekazywane telefonicznie lub publikowane na grupach FB.

 

Przewóz przesyłek odbywać się będzie przy zastosowaniu szczególnych warunków ostrożności.
Kierowcy będą wyposażenie w maseczkę, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk i dezynfekcji pojazdu.
Państwa natomiast prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zachowanie bezpiecznej odległości do 1 metra od kierowcy.

 

Kursy odbywać się będą na obecną chwilę trzy razy w tygodniu.
Terminy będą dostosowywane do przewozu w taki sposób aby zapewnić państwu płynność w dostawie przesyłek i towarów, ale przede wszystkim tak, aby za jednym kursem zrealizować jak największą ilość zleceń.

 

Przesyłki będą odbierane przez naszych kierowców codziennie ale transport docelowy będzie realizowany w terminach;

PL – NIEDZIELA / AT – PONIEDZIAŁEK

PL – ŚRODA / AT – CZWARTEK

PL – SOBOTA / AT – NIEDZIELA

Zastrzegamy jednak możliwość przesunięcia przewozu na kolejny termin ze względów ekonomicznych.

 

Koszt przesyłek będzie ustalany indywidualnie w oparciu o asortyment, gabaryty i wagę.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

 

INFORMACJA PILNE !!!!!!

2. PRZEWÓZ OSÓB:

 

 

Chcąc wyjść na przeciw państwa oczekiwaniom, potrzebie przywrócenia normalności, a przede wszystkim powrotów do pracy, rodzin i domów,
Pragniemy państwa poinformować o stopniowym przywracaniu przewozu osób na trasie Kraków ←→ Katowice ←→ Wiedeń.

 

W pierwszej kolejności zgodnie z obecnymi możliwościami i przy zastosowaniu wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa, dokonujemy przewozów z Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia, Jędrzychowice, Zgorzelec, przez terytorium Niemiec – Dresden, Hof, Passau, następnie Wels, St. Polten do Wiednia.

 

Przejazdy będą organizowane trzy razy w tygodniu, terminy należy ustalać telefonicznie.

Planowane wyjazdy odbywać się będą w dniach;

PL – Niedziela / AT – Poniedziałek

PL – Środa / AT – Czwartek

PL – Sobota / AT – Niedziela

Zastrzegamy jednak możliwość przesunięcia przewozu na kolejny termin ze względów ekonomicznych, ewentualnie polecenia innego zaufanego i godnego polecenia przewoźnika.

 

Dokumenty jakie będą najprawdopodobniej wymagane od państwa przez służby graniczne to:

 

1. Dokument potwierdzający stale bądź czasowe zameldowanie na terytorium Austrii,

2. Dokument potwierdzający zatrudnienie lub inny dokument od swojego pracodawcy, dokument o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na terytorium Austrii, ewentualnie dokument potwierdzający rejestracje w AMS i obowiązek stawienia się na termin,

3. Aktualny dostępny na rynku szybki test serologiczny na koronawirusa dedykowany diagnostyce zakażeń SARS-Cov-2.

Link do badań na terenie Krakowa: 

https://dworska.pl/lekarze-krakow/test-na-koronawirusa-covid-19

 

Sposób organizacji przewozu będzie ustalany telefonicznie.
Dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie będzie objęte obowiązkiem zapłaty przed rozpoczęciem podróży w dniu wyjazdu.

 

W celu przestrzegania warunków bezpieczeństwa podróżujących pasażerów prosimy o zaopatrzenie się w maseczki i rękawiczki na czas podróży.

 

Na obecną chwilę przejazdy przez Czechy jak również Słowację są niedozwolone do odwołania i o wszelkich zmianach będziemy państwa informować.

 

Informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne braki w dokumentacji, które uniemożliwią państwu wjazdu na obszar Austrii, a w sytuacji ograniczenia dalszej podróży przez służby austriackie, niemieckie bądź polskie, zastrzegamy, że dalszą podróż będziemy kontynuować z pozostałymi pasażerami.

 

Zastrzegamy sobie również prawo do przesunięcia terminu wyjazdu na kolejny możliwy dzień, w sytuacji gdy nie będzie dokonanych co najmniej 3 rezerwacji w pojeździe.

 

Więcej informacji dotyczących wymaganych dokumentów uzyskacie państwo w tym tekście uzyskanym ze strony:

https://www.wko.at/…/aussenwirts…/coronavirus-in-polen.html…

 

 

Tranzyt przez Czechy w tej chwili nie jest możliwe (do uchylenia środków), w niedługim czasie granice Republiki Czeskiej zostaną otwarte dla tranzytu, niemniej zostaną utrzymane kontrole dokumentów o których wspomniano powyżej aby ograniczyć przepływ Turystyczny na granicach.

 

Tranzyt przez Republikę Słowacką w tej chwili nie jest możliwe (do uchylenia środków), dotyczy jak powyżej w przypadku Republiki Czeskiej.

 

Podróż powrotna z Austrii do Polski

 

Tranzyt powrotny z Austrii do Polski jest możliwy tylko przez Niemcy, poprzez okazanie tych samych dokumentów, jaki opisano powyżej (paszport, zaświadczenie dojeżdżające do pracy, umowa o pracę, dokumenty potwierdzające naukę na terytorium UE) w połączeniu z polskim dowodem osobistym / paszportem unikniecie Państwo kwarantanny po powrocie do Polski.

Przekraczanie granicy jest dozwolone tylko na niektórych przejściach granicznych .

W Polsce wszyscy imigranci bez dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub naukę na terytorium UE muszą przejść 14-dniową kwarantannę, reguluje to dzienni ustaw poniżej skrót;

 

3. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 ( KWARANTANNA ), nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia
9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
(Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.3)
):

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby wykonujące te czynności
w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich
opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;

3) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów,
którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1, studenci oraz opiekunowie uczniów i dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,
przekraczając granicę państwową, są obowiązani udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności
zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

Z wyrazami szacunku,

PRZEWOZY BARTHUR

Magdalena i Artur Krowiak.