Przewóz aut na lawecie i ciężkich towarów

Na trasie Kraków – Wiedeń – Kraków transportujemy większe gabaryty na przyczepach towarowych z plandeką a także przewozimy samochody na lawecie o dopuszczalnej masie całkowitej 2000 kg.

 

Gdy potrzebujesz przewieźć auto lub większe towary na paletach, wystarczy, że zadzwonisz do nas co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem i zarezerwujesz lawetę lub przyczepę z plandeką – my zajmiemy się resztą.

 

Odpowiednio zabezpieczymy twój towar bądź samochód i dostarczymy go pod wskazany przez Ciebie adres w jak najszybszym czasie.

 

Zobacz cennik

INFORMACJA PILNE, NOWE ZASADY PRZEJAZDÓW I PRZEKRACZANIA GRANIC RP, CZR, AT !!!!!!

PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYŁEK

 

 

1. Przepisy dotyczące wjazdu i podróży

Polska

Wjazd do Polski od 28 grudnia 2020 r

 

Następujące grupy mogą wjechać do Polski bez warunków (bez testu, bez kwarantanny): 

 

 • Osoby, które wchodzą w celach biznesowych. Kwarantanna nie dotyczy osób, które przekraczają wewnętrzną granicę UE w celu wykonywania działalności zawodowej, gospodarczej lub zarobkowej na terenie Polski lub kraju sąsiedniego.
 • Osoby z wydanym świadectwem szczepień przeciwko Covid-19
 • Osoby wykonujące prace w Polsce lub w kraju sąsiednim związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji związanych z przesyłem paliw płynnych
 • Członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, lekarze, studenci studiujący w Polsce i ich prawni opiekunowie, studenci i zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych.

 

Wejście z 10-dniową kwarantanną

Międzynarodowy ruch kolejowy zostanie zawieszony do 17 stycznia. W tym samym dniu osoba przekraczająca granicę w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana do poinformowania straży granicznej o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie przebywać w ramach obowiązkowej kwarantanny. Powinna również podać swój numer telefonu.

 

Obowiązek kwarantanny dotyczy również osób przekraczających granicę samolotem, pociągiem oraz pojazdem publicznego transportu zbiorowego: pojazd przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; dla międzynarodowego ruchu drogowego lub dla niezarobkowego międzynarodowego ruchu drogowego lub regulowanego lub kombinowanego ruchu międzynarodowego; pojazd przeznaczony do przewozu więcej niż 7 i nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą w międzynarodowym zarobkowym transporcie osób.

 

Zgodnie z nowymi przepisami przewoźnik lotniczy powinien informować pasażerów o potrzebie obowiązkowej kwarantanny, a osoba przekraczająca granicę powinna informować przewoźnika lotniczego o miejscu, w którym kwarantanna powinna się odbyć przed przekroczeniem granicy. 

 

Szczegóły przepisów w dzienniku ustaw z 21. grudnia 2020 roku,  poz. 2316 – link poniżej

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf

 

 

2. AUSTRIA = Druga blokada: to są nowe przepisy Covid – 19

 

Należy zauważyć, że na działalność transportu pasażerskiego samochodami nie ma wpływu nocna godzina policyjna między 20:00 a 6:00, ponieważ dotyczy to tylko osób prywatnych (chyba że są objęte wyjątkiem), a nasza działalność nie podlega żadnemu oficjalnemu zamknięciu. Dlatego usługi przewozowe mogą być nadal oferowane przez całą dobę.

1. Do „liczby przewiezionych osób”

 • Zasadniczo „podstawowa zasada dotycząca wspólnych przejazdów” dotyczy taksówek i firm taksówkarskich, zgodnie z którymi w każdym rzędzie siedzeń w pojeździe (łącznie z rzędem, w którym siedzi kierowca) mogą być przewożone maksymalnie 2 osoby; to znaczy:
  • Pojazd 5-miejscowy: dlatego maks. 3 pasażerów
  • Pojazd 9-miejscowy z 3 rzędami: zatem maks. 5 pasażerów
  • Pojazd 9-miejscowy z 4 rzędami: dlatego maks. 7 pasażerów
  • Wszystkie informacje dotyczą pasażerów, którzy nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.
 • Jeżeli jest to konieczne ze względu na ilość przewożonych osób, można od tej „podstawowej zasady” odstąpić w przypadku taksówek, firm taksówkarskich, szkoły, przedszkola czy transportu osób niepełnosprawnych . To znaczy:
  • Pojazd 5-miejscowy (łącznie z siedzeniem kierowcy): zatem maks. 4 pasażerów ( pełne obłożenie )
  • Pojazd 9-osobowy (łącznie z siedzeniem kierowcy) z 3 lub 4 rzędami: a więc maks. 8 pasażerów ( pełne obłożenie )

2. Do zobowiązania MNS

Istnieje wymóg maski dla wszystkich pasażerów i kierowcy!

 • Szalik / apaszka jest dozwolona tylko jako zamiennik MNS, jeśli jest „ciasno dopasowana” i przestrzegane są środki higieny (czas noszenia)
  • Wyjątki od obowiązku MNS dla pasażerów:
   • Dzieci do 6 lat
   • Osoby, od których nie można oczekiwać, że będą go nosić ze względów zdrowotnych (np. Osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zaburzeniami lękowymi lub zaawansowaną demencją, dzieci z ADHD, astmą itp.) Są zwolnione z MNS. W takim przypadku można założyć mechaniczne urządzenie ochronne, które nie jest dobrze dopasowane, ale całkowicie zakrywa okolice ust i nosa, jeśli rozciąga się do uszu i znacznie poniżej podbródka. Jeśli nie można tego oczekiwać, obowiązek MNS nie ma zastosowania. W przypadku kontroli ze strony służby bezpieczeństwa publicznego należy udowodnić powody żądania wyłączenia (wymagane zaświadczenie lekarskie).
  • Dowód na zastosowanie wyjątku – potwierdzenie lekarskie: w przypadku, gdy ze względów zdrowotnych nie można oczekiwać, że ktoś będzie nosił dopasowaną maskę ochronną zakrywającą usta i nos, musi to zostać potwierdzone przez lekarza uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu w Austrii ( Uwaga: dzięki temu stało się jasne, że potwierdzenie lekarza szkolnego lub pracownika służby zdrowia nie jest już obowiązkowe). Dzieci do lat 6 są nadal zwolnione z obowiązku MNS.
  • To znaczy:
   • Dlatego do przewozu dzieci w wieku przedszkolnym (do 6 roku życia) NIE ma wymogu stosowania maski
   • Podczas transportu osób niepełnosprawnych należy rozważyć, czy noszenie masek jest uzasadnione.

Uwaga dotycząca obowiązku MNS dla kierownicy:

 • Obowiązek maski obowiązuje przy wchodzeniu do pojazdu.
 • Przestrzeń kierowcy oddzielona od przedziału pasażerskiego nie jest uwzględniona.
 • Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem w środku transportu, muszą nosić maski.
 • Jeśli noszenie ochrony ust i nosa jest obowiązkowe, pasażerowie muszą je zabrać ze sobą na własną odpowiedzialność. Jeśli ochrona ust i nosa (maska) nie jest dostępna, można również użyć chusty lub chusty, pod warunkiem, że są szczelne. Jednak tutaj również bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na środki higieny. Cokolwiek jest noszone jako ochrona, powinno być wyprane najpóźniej po nasiąknięciu (w zależności od aktywności fizycznej, ale zwykle najpóźniej po 3 do 4 godzinach noszenia).

 

Wjazd do Austrii – materiał uzyskany z tłumaczenie ;

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-in-polen.html#heading_einreise_oesterreich

 

Wjazd do Austrii

Nowe austriackie przepisy wjazdowe: osoby dojeżdżające do pracy nadal podróżują bez testu, osoby podróżujące służbowo i opiekunowie z testem

Od 19 grudnia 2020 r. Będą obowiązywały bardziej restrykcyjne warunki wjazdu do Austrii (szczegóły w  nowych przepisach wjazdowych  oraz w  często zadawanych pytaniach austriackiego Ministerstwa Zdrowia ): osoby, które wjeżdżają do Austrii z Polski, muszą przebywać w kwarantannie przez dziesięć dni, ale mogą się sprawdzić po pięciu dniach. 

Łatwiejsze wymagania wstępne dotyczą:

 • Osoby, które przyjeżdżają w celach biznesowych – dotyczy to również opiekunów,  osób podróżujących służbowo,  pracowników sezonowych: Wejście z negatywnym wynikiem testu PCR lub antygenu, potwierdzonym medycznie  załącznikiem D , nie starsze niż 72 godziny od momentu pobrania próbki. Alternatywnie: Kwarantanna po wjeździe, bezpłatne testy w Austrii są możliwe w dowolnym momencie 

Następujące grupy nadal mogą wejść bez warunków (bez testu, bez kwarantanny):

 • Osoby dojeżdżające do pracy – (Uwaga: nie dotyczy opiekunów) : Warunek: regularne (co najmniej raz w miesiącu) dojazdy do pracy, wymagany dowód – np. Z tym  „zaświadczeniem dla osób dojeżdżających”
 • regularne (przynajmniej miesięczne)  dojazdy w celach rodzinnych  lub w celu odwiedzenia partnera
 • Pasażerowie tranzytowi  lub przejazd przez Austrię bez postoju
 • Osoby do  utrzymania przepływu towarów i osób 

Uwaga: dla wszystkich tych grup wymagany jest odpowiedni dowód, aby móc wjechać do Austrii bez wymogu testu / kwarantanny  – (np. Dla osób dojeżdżających do pracy  „zaświadczenie dla osób dojeżdżających” , dowód tranzytu, że podróżujesz tylko przez Austrię, transport towarowy, dokumenty przewozowe) 

Koniec tego przepisu wejściowego został pierwotnie ogłoszony w mediach 10 stycznia 2021 r., Ale nowe rozporządzenie wygaśnie dopiero 31 marca 2021 r. Zarządzenie ma być ocenione po wakacjach.

Od 15.01.2021 | 00:00 AT wymaga  rejestracji online  PRZED każdym zgłoszeniem

NIE WYMAGANE DOWODY
(brak rejestracji online, brak testu PCR lub antygenu, brak kwarantanny):

 • Przy wjeździe do kraju w ramach regularnego ruchu podmiejskiego w celach zawodowych (opiekunowie nie są objęci tym wyjątkiem!)
 • aby ludzie mogli utrzymać przepływ towarów i ludzi
 • dla środków rolniczych i leśnych wymaganych w indywidualnych przypadkach,
 • w kontekście realizacji profesjonalnej podróży transferowej / profesjonalnego lotu transferowego,
 • w nadrzędnym interesie Republiki Austrii,
 • dla podróżnych tranzytowych
 • wjazd w ramach regularnego ruchu dojeżdżającego w celach rodzinnych lub w celu odwiedzenia partnera

Opcje testowania COVID 19


2. Przepisy dotyczące transportu towarów

Międzynarodowy ruch towarowy jest nieograniczony, a granice wewnętrzne UE są swobodnie przejezdne.

Na zewnętrznych granicach UE kontrole będą odbywać się jak zwykle.


3. Środki ochrony i życie biznesowe

Od 28 listopada 2020 r. Maska musi być noszona we wszystkich pomieszczeniach w miejscu pracy, w którym przebywa więcej niż jedna osoba. Dotyczy to również świetlic itp. Ważne do 27 grudnia 2020.

Centra handlowe i salony meblowe zostaną ponownie otwarte 28 listopada 2020 roku. Sklepy mogą być również otwarte w każdą niedzielę aż do Bożego Narodzenia.
Restauracje, studia fitness itp. Są zamknięte do 27 grudnia. Możliwe jest przedłużenie zamknięcia.
Szkoły mają być otwarte po ferii zimowych od 4 do 17 kwietnia. Otwarte ponownie w styczniu (de facto przedłużenie świąt Bożego Narodzenia).

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązują od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021, czyli do końca wakacji szkolnych. Obejmują one:

 • Zamknięte zostaną wszystkie centra handlowe z wyjątkiem: sklepów spożywczych, tytoniowych, aptek, drogerii, materiałów budowlanych oraz dużych wolnostojących sklepów meblowych.
 • Ograniczenie działalności hotelowej – dostępne dla służb mundurowych, lekarzy, pacjentów przychodni specjalistycznych, Centralnych Ośrodków Sportu (COS). Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
 • Stoki narciarskie są zamknięte
 • Infrastruktura sportowa jest dostępna tylko dla sportów wyczynowych
 • Od 31 grudnia 2020 r. Do 1 stycznia 2021 r. Obowiązuje ogólnokrajowy zakaz prowadzenia pojazdów w godzinach od 19:00 do 6:00. Niezbędne czynności urzędowe i inne wymienione w rozporządzeniu są wyłączone.

Od 7 listopada 2020 r. Środki w Polsce zostaną zaostrzone w następujący sposób:

 • Zamknięcie wszystkich muzeów, galerii, teatrów, kin itp.
 • W otwartych sklepach 1 klient na 10 m²
 • Wszystkie klasy szkolne zostaną przełączone na naukę online.
 • Hotele mogą przyjmować wyłącznie osoby podróżujące służbowo.

Od 24 października obowiązują następujące środki:

 • MNS obowiązkowe na zewnątrz, w sklepach, transporcie publicznym itp.
 • Zamknięcie barów i restauracji – możliwy jest odbiór i dostawa jedzenia.
 • Studia fitness, baseny itp. Są zamknięte.
 • Spotkania publiczne mogą pomieścić maksymalnie 5 osób.
 • Seniorzy w wieku 70+ proszeni są o pozostanie w domu.
 • Domy spokojnej starości są zamknięte dla zwiedzających.
 • Dzieci nie powinny wychodzić bez dorosłych.
 • Przepustowość transportu publicznego: 50%
 • Wesela, komunie itp. Są zabronione. 

Rząd zaleca każdemu, kto może pracować w domu.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZACE WJAZDU NA TEREN AUSTRII – poniżej link do ustawy 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303

 

 

Dostępne informacje na temat zgłoszenia elektronicznego do odprawy przed wjazdem na terytorium Austrii !!!
link poniżej;

 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html

 

 

Przekierowanie do strony z elektronicznym formularzem zgłoszenia wjazdu na terytorium Austrii !!!

 

https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=15dd7f9c98c24952828eb414c8884f1a&pn=Bfd027cf662624276a5ca9a9b970bcdf9

 

 

 

 

Wjazd do Austrii – przepisy wiążące dla przewoźnika i pasażera.

 

Co należy wziąć pod uwagę przy wjeździe do Austrii w związku z powstrzymaniem SARS-CoV-2?

 

Kiedy firmy transportowe są zobowiązane do zbierania danych kontaktowych od pasażerów?

 

Rozporządzenie Federalnego Ministra Spraw Społecznych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów BGBl II 324/2020 w sprawie zbierania danych kontaktowych przez firmy transportowe zastąpiło rozporządzenie dotyczące powiadamiania pasażerów lotniczych od 21 lipca 2020 r.

 

Firmy transportowe, które przywożą ludzi z obszarów objętych ostrzeżeniem dla podróżnych w związku z COVID-19 samolotem lub pojazdem wodnym lub w kontekście transgranicznego ruchu samochodowego autobusem lub w kontekście transgranicznego okazjonalnego ruchu pasażerskiego autobusem lub samochodem do Austrii mają

 • Dane tożsamości przewożonych osób,
 • pierwotny punkt wyjazdu,
 • czas odlotu i przylotu, wyjazdu i przyjazdu,
 • przejście graniczne,
 • całkowita liczba przewożonych osób
 • a w przypadku transportu lotniczego numer kodu transportowego

trzymać się.

Dane te muszą być dostępne przez okres 28 dni od przybycia środka transportu do wiadomości urzędu zdrowia i Federalnego Ministerstwa Spraw Socjalnych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów oraz niezwłocznie na żądanie. Należy również zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa danych, a dane należy usunąć niezwłocznie po upływie terminu.

Rozporządzenie weszło w życie 21 lipca 2020 roku i ma obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku.

 

Kiedy istnieje obowiązek udzielenia informacji?

 

W sekcji 5 ustawy epidemiologicznej Dodano przepis: W związku z identyfikacją osób kontaktowych w ramach decyzji nr 1082/2013 / UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylenia decyzji nr 2119/98 / WE wszystkie osoby fizyczne i prawne, które posiadają posiadać odpowiednie informacje umożliwiające identyfikację osób kontaktowych w sprawach transgranicznych, takich jak firmy przewozowe lub dostawcy zakwaterowania, zobowiązani do udzielenia informacji federalnemu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na żądanie, o ile jest to konieczne w indywidualnych przypadkach. W każdym przypadku informacje te obejmują imię i nazwisko oraz – jeśli są znane – datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail oraz mogą obejmować informacje o trasie współ podróżującym lub zakwaterowanym gościom. Jeżeli dane nie są już potrzebne do śledzenia kontaktów, organy służby zdrowia natychmiast usuwają dane.

 

Powyższe informacje są uzyskane na podstawie tłumaczenia google ze strony pod linkiem:

https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/coronavirus-informationen-transport-und-verkehr.html#heading_Einreise_nach_Oesterreich

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

Z wyrazami szacunku,

PRZEWOZY BARTHUR

Magdalena i Artur Krowiak.