Przesyłki pieniężne

W przypadku przesyłek pieniężnych, polecamy dwie formy takiej usługi.

 

Pierwsza propozycja dotyczy tradycyjnej przesyłki pieniężnej, którą podejmujemy u klienta na wskazanym wcześniej adresie, bądź można taką przesyłkę dostarczyć do siedziby firmy zarówno w Austrii, jak również na terenie Polski.

 

Co do Drugiej propozycji, to pragniemy Państwu udostępnić możliwość dokonywania wpłat na Euro konto na terytorium Austrii w Raiffeisen Bank. Opcja ta pozwoli na możliwie jak najszybsze oraz bezpieczne przekazanie dowolnej kwoty do podanego w zleceniu Odbiorcy.  Po zaksięgowaniu Państwa pieniędzy na naszym koncie do 3 godzin dostarczymy wskazaną w zleceniu kwotę na wskazany adres odbiorcy na terenie Małopolski i Śląska, bądź dokonamy wpłaty na konto wskazanego odbiorcy po przewalutowaniu przekazanej kwoty zgodnie z obowiązującym kursem NBP na dany dzień handlowy.

 

Koszt takiej usługi jest ustalany indywidualnie w trakcie rozmowy telefonicznej w momencie dokonywania zlecenia.

 

Ponosimy pełną odpowiedzialność prawną za powierzone nam przesyłki. Szukamy zawsze najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

 

Zobacz cennik

przesylki_pieniezne

1. TRANSPORT PRZESYŁEK I TOWARÓW:

 

Transport przesyłek pozostaje na tych samych zasadach jak dotychczas, terminy wyjazdów będą przekazywane telefonicznie lub publikowane na grupach FB.

 

Przewóz przesyłek odbywać się będzie przy zastosowaniu szczególnych warunków ostrożności.
Kierowcy będą wyposażenie w maseczkę, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk i dezynfekcji pojazdu.
Państwa natomiast prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zachowanie bezpiecznej odległości do 1 metra od kierowcy.

 

Kursy odbywać się będą na obecną chwilę trzy razy w tygodniu.
Terminy będą dostosowywane do przewozu w taki sposób aby zapewnić państwu płynność w dostawie przesyłek i towarów, ale przede wszystkim tak, aby za jednym kursem zrealizować jak największą ilość zleceń.

 

Przesyłki będą odbierane przez naszych kierowców codziennie ale transport docelowy będzie realizowany w terminach;

PL – NIEDZIELA / AT – PONIEDZIAŁEK

PL – ŚRODA / AT – CZWARTEK

PL – SOBOTA / AT – NIEDZIELA

Zastrzegamy jednak możliwość przesunięcia przewozu na kolejny termin ze względów ekonomicznych.

 

Koszt przesyłek będzie ustalany indywidualnie w oparciu o asortyment, gabaryty i wagę.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

 

INFORMACJA PILNE !!!!!!

2. PRZEWÓZ OSÓB:

 

 

Chcąc wyjść na przeciw państwa oczekiwaniom, potrzebie przywrócenia normalności, a przede wszystkim powrotów do pracy, rodzin i domów,
Pragniemy państwa poinformować o stopniowym przywracaniu przewozu osób na trasie Kraków ←→ Katowice ←→ Wiedeń.

 

W pierwszej kolejności zgodnie z obecnymi możliwościami i przy zastosowaniu wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa, dokonujemy przewozów z Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia, Jędrzychowice, Zgorzelec, przez terytorium Niemiec – Dresden, Hof, Passau, następnie Wels, St. Polten do Wiednia.

 

Przejazdy będą organizowane trzy razy w tygodniu, terminy należy ustalać telefonicznie.

Planowane wyjazdy odbywać się będą w dniach;

PL – Niedziela / AT – Poniedziałek

PL – Środa / AT – Czwartek

PL – Sobota / AT – Niedziela

Zastrzegamy jednak możliwość przesunięcia przewozu na kolejny termin ze względów ekonomicznych, ewentualnie polecenia innego zaufanego i godnego polecenia przewoźnika.

 

Dokumenty jakie będą najprawdopodobniej wymagane od państwa przez służby graniczne to:

 

1. Dokument potwierdzający stale bądź czasowe zameldowanie na terytorium Austrii,

2. Dokument potwierdzający zatrudnienie lub inny dokument od swojego pracodawcy, dokument o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na terytorium Austrii, ewentualnie dokument potwierdzający rejestracje w AMS i obowiązek stawienia się na termin,

3. Aktualny dostępny na rynku szybki test serologiczny na koronawirusa dedykowany diagnostyce zakażeń SARS-Cov-2.

Link do badań na terenie Krakowa: 

https://dworska.pl/lekarze-krakow/test-na-koronawirusa-covid-19

 

Sposób organizacji przewozu będzie ustalany telefonicznie.
Dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie będzie objęte obowiązkiem zapłaty przed rozpoczęciem podróży w dniu wyjazdu.

 

W celu przestrzegania warunków bezpieczeństwa podróżujących pasażerów prosimy o zaopatrzenie się w maseczki i rękawiczki na czas podróży.

 

Na obecną chwilę przejazdy przez Czechy jak również Słowację są niedozwolone do odwołania i o wszelkich zmianach będziemy państwa informować.

 

Informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne braki w dokumentacji, które uniemożliwią państwu wjazdu na obszar Austrii, a w sytuacji ograniczenia dalszej podróży przez służby austriackie, niemieckie bądź polskie, zastrzegamy, że dalszą podróż będziemy kontynuować z pozostałymi pasażerami.

 

Zastrzegamy sobie również prawo do przesunięcia terminu wyjazdu na kolejny możliwy dzień, w sytuacji gdy nie będzie dokonanych co najmniej 3 rezerwacji w pojeździe.

 

Więcej informacji dotyczących wymaganych dokumentów uzyskacie państwo w tym tekście uzyskanym ze strony:

https://www.wko.at/…/aussenwirts…/coronavirus-in-polen.html…

 

 

Tranzyt przez Czechy w tej chwili nie jest możliwe (do uchylenia środków), w niedługim czasie granice Republiki Czeskiej zostaną otwarte dla tranzytu, niemniej zostaną utrzymane kontrole dokumentów o których wspomniano powyżej aby ograniczyć przepływ Turystyczny na granicach.

 

Tranzyt przez Republikę Słowacką w tej chwili nie jest możliwe (do uchylenia środków), dotyczy jak powyżej w przypadku Republiki Czeskiej.

 

Podróż powrotna z Austrii do Polski

 

Tranzyt powrotny z Austrii do Polski jest możliwy tylko przez Niemcy, poprzez okazanie tych samych dokumentów, jaki opisano powyżej (paszport, zaświadczenie dojeżdżające do pracy, umowa o pracę, dokumenty potwierdzające naukę na terytorium UE) w połączeniu z polskim dowodem osobistym / paszportem unikniecie Państwo kwarantanny po powrocie do Polski.

Przekraczanie granicy jest dozwolone tylko na niektórych przejściach granicznych .

W Polsce wszyscy imigranci bez dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub naukę na terytorium UE muszą przejść 14-dniową kwarantannę, reguluje to dzienni ustaw poniżej skrót;

 

3. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 ( KWARANTANNA ), nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia
9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
(Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.3)
):

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby wykonujące te czynności
w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich
opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;

3) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów,
którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1, studenci oraz opiekunowie uczniów i dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,
przekraczając granicę państwową, są obowiązani udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności
zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

Z wyrazami szacunku,

PRZEWOZY BARTHUR

Magdalena i Artur Krowiak.